Echtscheidingsmediation2020-05-17T12:32:35+00:00

Echtscheidingsmediation

portret-voor-5-gesprekken-paginaU heeft besloten te willen scheiden, of vanuit samenwoning uit elkaar te gaan. Zo’n besluit zorgt ervoor dat er, naast de bijkomende emoties, ineens veel zaken geregeld dienen te worden. Bij Praktijk MOOS wordt u, door een MfN gecertificeerd familiemediator, begeleid bij het maken van overwogen keuzes en beslissingen. Waarbij voldoende ruimte is voor jullie emoties en de onderlinge communicatie.

In een traject van 5 gesprekken worden de financiële situatie voor en na de scheiding en de mogelijkheden voor de gezamenlijke woning besproken. Afspraken die jullie hierover maken worden vastgelegd in het zogeheten echtscheidingsconvenant. Daarnaast is er bij Praktijk MOOS veel aandacht voor het ouderschapsplan. Zeker wanneer er sprake is van jonge kinderen wordt er voor de afspraken omtrent de kinderen voldoende ruimte gemaakt. Bij een scheiding met kinderen is het belangrijk dat er duurzame afspraken gemaakt worden, zodat gezamenlijk ouderschap mogelijk blijft.

Weergegeven in een stappenplan ziet een traject bij Praktijk MOOS er als volgt uit

Gesprek 1: kennismaking, tekenen van de mediationovereenkomst en een start in het uiteenzetten van jullie situatie.

Gesprek 2: Bespreken van de onderwerpen die in het echtscheidingsconvenant vastgelegd dienen te worden, zoals de gezamenlijke woning, kinder- en partneralimentatie, verdeling van het vermogen en de pensioenregelingen.

Gesprek 3: Bespreken van de onderwerpen die in het ouderschapsplan opgenomen worden, zoals het hoofdverblijf van de kinderen na de scheiding, de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken, vakanties en feestdagen, de wijze van communicatie na de scheiding en andere zaken die u voor u en uw kind(eren) relevant vindt.

Gesprek 4: Er wordt een concept van het convenant en het ouderschapsplan opgesteld. Beide documenten worden besproken en de onderwerpen waarover u nog geen overeenstemming heeft worden besproken.

Gesprek 5: Het afsluitende gesprek. Beide documenten zijn uitgebreid besproken en door u beide nagelezen. In het afsluitende gesprek worden de documenten gezamenlijk ondertekend.

Voor ieder gesprek wordt anderhalf uur ingepland. Bij de start van het traject krijgt u een overzicht van de benodigde documenten en een vragenlijst, zodat u de gesprekken goed voor kunt bereiden. Het scheelt in de gesprekken veel tijd wanneer u beide goed voorbereid bent.

Advocaat en rechtbank

Enkel een advocaat kan het echtscheidingsverzoek bij de Rechtbank indienen. Wanneer u, door middel van mediation, tot een gezamenlijk echtscheidingsverzoek bent gekomen, kan één advocaat u gezamenlijk vertegenwoordigen. Dit scheelt in de kosten. Praktijk MOOS werkt samen met een ervaren vFas advocaat. Zij neemt met haar juridische achtergrond het convenant en ouderschapsplan door en zorgt voor de formele afwikkeling van uw echtscheiding. Wanneer dit alles rond is draagt de advocaat ook zorg voor het melden van de scheiding bij de desbetreffende pensioenverzekeraars.

Maatwerk

Wijkt uw situatie af van het hierboven beschreven traject, dan is een andere invulling van het traject uiteraard mogelijk. Ben u bijvoorbeeld niet gehuwd maar samenwonend, is er sprake van een huurwoning in plaats van een koopwoning, of heeft u bijvoorbeeld geen kinderen? Neem vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Specifieke expertise

Praktijk MOOS heeft kennis en ervaring op alle deelgebieden die bij de (echt)scheiding komen kijken. Toch komt het weleens voor dat er specialistische kennis nodig is om uw (echt)scheiding op een optimale manier af te wikkelen. Indien u dat wens kunt u gebruik maken van het brede netwerk aan experts dat Praktijk MOOS heeft. Hierbij valt te denken aan een financieel- / fiscaalexpert, kinderpsycholoog of bijvoorbeeld een alimentatiedeskundige.

 • Scheiding van A tot Z geregeld door twee mediators met beiden hun eigen expertise op ouderschap na scheiding en financiën

 • Direct starten

 • MfN-gecertificeerde familiemediators

 • Persoonlijke aanpak op maat en met het oog op de kinderen

Inhoud van het traject:

 • 5 gesprekken van anderhalf uur met de mediator

 • Berekening kinder- en/of partneralimentatie

 • Uiteenzetting mogelijkheden kinderrekening

 • Opstellen Echtscheidingsconvenant

 • Opstellen Ouderschapsplan

 • Check van de documenten, indienen echtscheidingsverzoek, verzenden akte van berusting, inschrijving scheiding bij de burgerlijke stand en melden aan de pensioenverzekeraars door de advocaat

 • Griffiekosten

Contact informatie

Praktijk-Moos

MfN Geregistreerd

MfN-Registermediator CMYK

SCHIP aanpaklogomfn-familymediator

Naamloos-1

Menu

MELD JE AAN
Stuur mij een WhatsApp whatsapp