Werkwijze Mediation2019-10-05T16:38:08+00:00

Werkwijze Mediation

U kunt zich bij Praktijk MOOS telefonisch of per mail aanmelden voor een eerste gesprek.

Belangrijk hiervoor is dat u uw wens tot mediation reeds met uw ex-partner besproken hebt. Mediation kan pas starten wanneer beide ouders hiermee instemmen en op vrijwillige basis aan de gesprekken deelnemen.

In het eerste gesprek maken we allereerst kennis met elkaar en ben ik benieuwd wat jullie verwachtingen van het traject zijn. Vervolgens wordt de mediationovereenkomst doorgenomen, ingevuld en getekend. Dit is het startpunt van jullie mediationtraject. Door middel van deze mediationovereenkomst maken jullie de afspraak dat jullie beide vrijwillig aan het traject deelnemen, de inhoud van de gesprekken geheim zullen houden en jullie in zullen zetten voor het vinden van een gezamenlijke oplossing. Ook wordt in het eerste gesprek een start gemaakt met het bespreken van de knelpunten die jullie in de communicatie of de samenwerking ervaren.

In een aantal vervolggesprekken wordt toegewerkt naar een ouderschapsplan, een echtscheidingsconvenant of kunnen reeds bestaande afspraken uit het ouderschapsplan worden aangepast en vastgelegd.

Naast het opstellen van een ouderschapsplan of convenant wordt gewerkt aan een betere onderlinge communicatie, zodat een sterke basis voor de toekomst wordt gelegd. Wanneer jullie het traject bij MOOS afsluiten zijn jullie in staat op een positieve manier met elkaar het gesprek aan te gaan, ook wanneer er een verschil van visie bestaat.

Een mediation is vrijwillig, wat betekent dat ieder van de deelnemers de keuze kan maken de mediation te stoppen. De geheimhouding houdt in dat zowel de mediator als de deelnemers de inhoud van de gesprekken niet met derden bespreekt, tenzij dit in de overeenkomst is afgesproken.

Binnen een mediationtraject kan het wenselijk zijn om ook de kinderen te horen in hun wensen en behoeften ten aanzien van de afspraken die hun ouders met elkaar maken. Vanaf ongeveer 6 jaar zullen de kinderen gehoord worden in een gesprek met de mediator. Dit gesprek, wordt in overleg met het kind, teruggekoppeld aan de ouders. Wat een kind in het gesprek aangeeft kan zeer verhelderend zijn voor ouders.

Wil jij graag met je ex-partner om de tafel, maar wil hij of zij dit liever niet? Je ex-partner mag altijd vrijblijvend contact opnemen om eventuele vragen en twijfels te bespreken. Graag kijk ik met jullie beide wat ieder nodig heeft om tot een verbetering van de onderlinge communicatie te komen. Mocht het niet lukken om gezamenlijk aan tafel te gaan. Vanuit Praktijk MOOS kan ik iedere ouder ook individueel begeleiden.

  • Direct starten

  • MfN Gecertificeerd familiemediator

  • Gespecialiseerd in gezamenlijk ouderschap na scheiding

  • Scheiden of blijven? Ook mogelijkheden voor relatietherapie

Contact informatie

Praktijk-Moos

  • Wethouder van Haperenstraat 36, 4813 AM Breda

  • 06-1412 6234

  • joyceferket@praktijkmoos.nl

MfN Geregistreerd

MfN-Registermediator CMYK

logomfn-familymediatoreft-logo

Naamloos-1

Menu

MELD JE AAN