Tarieven

Praktijk MOOS staat voor een transparante dienstverlening

Mediator Breda
Mediation

€ 1.595 per persoon voor gehuwden
€ 1.350 per persoon voor samenwoners

 • Een goed afgehechte partnerrelatie
 • Heldere verwachtingen en afspraken ten aanzien van het gezamenlijk ouderschap
 • Duurzaam ouderschapsplan
 • Kinderen vanaf 12 jaar gehoord
 • Duidelijkheid over de vermogenspositie en woonmogelijkheden voor ieder
 • Heldere afspraken over het verdelen van de kinderkosten
 • Partneralimentatie afgestemd op jullie situatie
 • Optimaal gebruik van eventuele toeslagen en andere fiscale voordelen
 • Heldere afspraken over jullie pensioen
 • Een convenant met goed vastgelegde juridische en fiscale afspraken

Maximaal aantal gesprekken

Binnen het pakket geldt een maximum van 6 gesprekken (inclusief het eerste gesprek) van 1,5 uur.
Indien meer gesprekken nodig zijn worden deze gefactureerd tegen een uurtarief van € 151,25 inclusief BTW.
Tijdens het traject vindt in principe altijd een gesprek met de kinderen plaats indien zij de leeftijd van tenminste 6 jaren hebben bereikt.
Dit gesprek met standaard onderdeel uit van onze dienstverlening en voeren wij buiten de maximale 6 gesprekken met jullie.


Ondernemers

Een (echt)scheiding waarin een ondernemer/onderneming is betrokken maakt de scheiding complexer. Om deze reden berekenen wij een toeslag van € 150,– per persoon inclusief BTW per ondernemer.


De juridische afwikkeling

Ben je gehuwd of geregistreerd partner? Dan moet jullie echtscheiding worden uitgesproken door de rechter.
Hiervoor moet een advocaat een verzoek indienen.

Om die reden dien je aanvullend rekening te houden met kosten voor de advocaat en Rechtbank (Griffierecht), te weten 
€ 260 per persoon inclusief BTW.

Mediator Breda

Ouderschapsbemiddeling

€ 695 per persoon incl. BTW

 • 5 gesprekken om de onderlinge communicatie op ouderniveau te herstellen
 • Het maken van nieuwe/aangepaste afspraken
 • Het eventueel aanpassen/vernieuwen van het ouderschapsplan
 • 1 evaluatiegesprek
 • Traject van gemiddeld 10 weken
Mediator Breda

Samengestelde gezinnen coaching

€ 151,25 per uur incl. BTW

Deze dienst kunnen wij niet aanbieden tegen een pakket. In sommige gevallen is één gesprek voor een stel voldoende. En soms duurt de begeleiding een jaar. Het is dus sterk afhankelijk van wat jij nodig hebt. Om deze reden bieden wij geen pakket aan, maar betaal je ons per uur.

Scheiden of blijven

€ 695 per persoon incl. BTW

  • 5 gesprekken van 1,5 uur waarin jullie gezamenlijk de relatie doorlopen en tot een antwoord kunnen komen op de vraag: 'scheiden of blijven'?
  • 1 evaluatiegesprek

  Het is ook mogelijk op uurtarief (€ 151,25 incl. BTW) de gesprekken te voeren.

Meer weten? Informatie over andere diensten nodig?


Neem direct contact op!

arrow_drop_up arrow_drop_down