Wanneer is een scheiding een vechtscheiding?

Vechtscheiding is de laatste jaren een veel gebruikte term geworden. Maar wanneer is een scheiding een vechtscheiding?

Over het algemeen verloopt een scheiding in een aantal stadia, waarin belangrijke emoties een rol spelen. De eerste periode na de scheidingsmelding wordt meestal gekenmerkt door ongeloof of ontkenning. Wanneer het definitieve van de scheiding doordringt ontstaat vaak boosheid. Vanuit deze boosheid kan iemand gaan vechten. Wanneer dit vechten niet helpend is kan iemand hierin ‘volharden’ of verdrietig worden. Na de fases van ongeloof en boosheid of verdriet komt een persoon terecht in een fase van acceptatie of aanvaarding van de scheiding. Het vechten houdt dan op en het leven krijgt een nieuwe vorm zonder de ex-geliefde. Normaliter herstelt de onderlinge communicatie zich in deze fase, doordat de hevige emoties niet meer de overhand hebben.

Echter wanneer iemand blijft ‘hangen’ in boosheid en/of verdriet en van hieruit het gevecht aan blijft gaan kan een vechtscheiding ontstaan. Er ontstaat dan een situatie waarin één of beide (ex-)partners elkaar niets meer gunnen, de schuld geven, juridische procedures starten, de kinderen bij elkaar weg houden, valse beschuldigingen uiten, of bijvoorbeeld de bezittingen van de ander vernielen. Er is dan geen of nauwelijks communicatie of de communicatie heeft de vorm van ruzies, scheldpartijen en soms zelfs fysiek geweld. Wanneer in een bovenstaande situatie kinderen betrokken zijn is dit alle reden tot zorg. De situatie tussen ouders wordt voor hun kinderen onveilig. Ze worden oor- en /of ooggetuige van ruzies tussen hun ouders, zien plotseling één van beide ouders niet meer of worden bijvoorbeeld belast met informatie die niet voor hen bestemd is. Hierdoor lopen kinderen het risico in een loyaliteitsconflict terecht te komen of te stagneren in hun ontwikkeling. Het kind kan zich dan niet meer concentreren op school, gaat slechter presteren of ruzie maken met klasgenoten. Thuis kan een kind terug vallen in bedplassen of gaat slecht slapen. Sommige kinderen reageren door zich terug te trekken en zo min mogelijk op te vallen of juist heel lief te zijn. Komt bovenstaande beschrijving u bekend voor? Wat betreft uw eigen situatie of iemand die u goed kent? Zijn er kinderen bij betrokken? Dan biedt Praktijk MOOS in Breda u graag hulp. U kunt vrijblijvend contact opnemen om uw vragen te stellen en samen met u kijk ik welk hulpaanbod voor uw situatie het meest passend is. Zijn er mogelijkheden voor mediation? Of kunt u individuele ondersteuning gebruiken? Is er hulp nodig voor de kinderen of moet er misschien eens gepraat worden met alle gezinsleden aan tafel? Bij Praktijk MOOS wordt het hulpaanbod afgestemd op uw specifieke situatie.

2020-05-04T13:58:52+00:00

About the Author:

Leave A Comment

Stuur mij een WhatsApp whatsapp