Rouw na scheiding

Verwerk jullie scheiding

Contact
In de mediationpraktijk zie ik vaak dat ex-partners stoeien met de vraag ‘wat blijft er nu nog
 over van wat we hebben gehad’?
 Sommigen komen tot een (hechte) vriendschap, voor anderen is dat een brug te ver en blijft er
 een goed lopend gezamenlijk ouderschap over. Voor weer anderen is dat vele bruggen te ver en lukt het niet om echt samen ouders te blijven voor de kinderen.
 Ook wanneer de kinderen inmiddels meerderjarig zijn blijf je elkaar als ouders tegenkomen. Het kan dan fijn zijn samen te ontdekken wat er nog over is van de relatie die er lange tijd is geweest en hoe je de toekomst als ouders van jullie kinderen samen wilt vormgeven.

 Een (echt)scheiding veroorzaakt een rouwproces. Je neemt het besluit of krijgt het besluit niet meer samen verder te gaan. Je dient afscheid te nemen van een leven samen, de toekomstdromen die je daarbij had, situaties die lange tijd op een bepaalde manier verlopen zijn, lastige communicatiepatronen, maar ook van positieve en negatieve gevoelens die je bij de ander hebt.
 Goed afscheid nemen maakt ruimte voor een nieuwe vorm van verbinding. 

Rouwproces scheiding

Rouw na scheiding

Doorloop je relatie

Een rouwtraject bij Praktijk MOOS  doorloop je samen. Onder begeleiding van Joyce ga je terug naar de start van jullie relatie en loop je samen door jullie relatie naar het einde.


De mooie herinneringen, de liefde, de pijn, het verdriet, de eerste barstjes in het geluk en de eerste gedachten aan een scheiding komen aan bod. Het geeft inzicht in waar ieder staat en gestaan heeft. Je neemt elkaar mee in (vaak niet eerder gedeelde) dromen, wensen, verlangens, emoties, gedachten, verliezen en herinneringen. 
Rouw na scheiding

Waarde

Een rouwtraject bij Praktijk MOOS geeft waarde aan wat er is geweest, geeft ruimte voor afscheid van wat er niet meer is en geeft richting aan de wensen voor de toekomst, ten aanzien van elkaar als ex-partners en ten aanzien van elkaar als de ouders van jullie kinderen, in welke leeftijd dan ook. 
Rouw na scheiding

Starten op ieder moment

Een rouwtraject kan op ieder moment in het proces van scheiding opgestart worden. Het kan helpend zijn voorafgaand aan het mediationtraject, wanneer emoties het maken van de benodigde afspraken in de weg staan. Het kan ook ingelast worden wanneer binnen het mediationtraject blijkt dat er eerst aandacht (meer uitgebreid dan in het mediationproces) nodig is voor de aanleiding tot de scheiding en de emoties die daarbij horen. Het kan ook later wanneer blijkt dat de scheiding bij (één van) de ex-partners een nieuwe verbinding als ouders in de weg blijft staan. 

Laten we teruggaan

Laten we teruggaan
naar de plek
waar we elkaar
voor het eerst ontmoetten.
Laten we teruggaan
en elkaar dan
opnieuw begroeten
zoals we toen deden
en zeggen dat het ons spijt

van hoe we daarna…
en ook veel later…
en zeker die ene dag…

Laten we teruggaan
en vanaf die plek
en dat moment
gaan we allebei
onze eigen weg.
en mochten we elkaar

dan toch weer tegenkomen,
laten we dan glimlachen
met onze ogen open
en stilstaan
en ons afvragen
hoe het geweest zou zijn
als het anders was gelopen
en we samen verder waren gegaan.

- Gaston Bannier -
Uit: Lopen zonder een stap te verzetten

Neem gerust contact met ons op!

Heb je het idee dat een rouwtraject bij Praktijk MOOS helpend kan zijn in jullie situatie?
 Neem gerust contact op. Joyce kan je alles vertellen over het traject