Heldere tarieven

Bij Praktijk MOOS kiezen wij voor vaste tarieven. Zo hoef je je geen zorgen te maken over de kosten voor onze begeleiding. 

Dit draagt bij aan de rust en duidelijkheid voor jullie.

Mediator Breda

Mediation

€ 3.750 incl. BTW


 • Snel rust en duidelijkheid
 • Een nieuw beeld over de toekomst op wonen, financiën en kinderen
 • Duidelijke toekomstgerichte afspraken
 • 2 gespecialiseerde begeleiders
 • Jullie 'warme jas in de storm'
 • Gemiddeld 3-6 maanden. Jullie bepalen zelf het tempo.

De afgelopen jaren hebben wij veel scheidingen begeleid. In onze ervaring lukt het meestal om binnen 6 gesprekken alle afspraken te maken en de benodigde documenten op te stellen.

Helaas is dit niet altijd mogelijk. Soms omdat de situatie complexer is dan gemiddeld. Soms omdat de communicatie stroef is.

Uiteraard begeleiden wij jullie graag als er meer gesprekken nodig zijn om de rust en duidelijkheid te creëren die voor jullie en jullie kinderen van belang is.

De extra gesprekken brengen wij dan wel in rekening tegen ons uurtarief (€ 195 inclusief BTW).


De juridische afwikkeling

Ben je gehuwd of geregistreerd partner? Dan moet jullie echtscheiding worden uitgesproken door de rechter.
Hiervoor moet een advocaat een verzoek indienen.

De kosten voor de advocaat en rechtbank (griffiekosten) bedragen € 700 inclusief BTW.


Kindverklaring bij huwelijk of geregistreerd partnerschap

Voor kinderen vanaf 12 jaar dient bij het verzoekschrift een kindverklaring aangeleverd te worden. Dit betekent dat wij het betreffende kind uitnodigen voor een gesprek en gezamenlijk deze kindverklaring opstellen.

De aanvullende kosten hiervoor bedragen € 100 per kind inclusief BTW.

Mediator Breda

Ouderschapsbemiddeling

€ 895 per persoon incl. BTW


 • 5 gesprekken om de onderlinge communicatie op ouderniveau te herstellen
 • Het maken van nieuwe/aangepaste afspraken
 • Het eventueel aanpassen/vernieuwen van het ouderschapsplan
 • 1 evaluatiegesprek
 • Traject van gemiddeld 10 weken

Tegemoetkoming overheid

Net als Praktijk MOOS vindt de overheid het van belang dat iedereen  zorgvuldige begeleiding kan krijgen.


Was jouw persoonlijke bruto belastbaar inkomen in 2021 lager dan € 42.200 en jouw vermogen in Box III lager dan € 31.340? Mogelijk kom je dan in aanmerking voor een tegemoetkoming en betaal je slechts € 59 of € 117 voor onze begeleiding in plaats van de benoemde tarieven.


Neem gerust contact op als je hier vragen over hebt.

Tegemoetkoming rechtsbijstandverzekering

Heb je een rechtsbijstandverzekering?

Dan is de kans aanwezig dat onze begeleiding (grotendeels) wordt vergoed door de verzekeraar.

Uiteraard is dit afhankelijk van jouw verzekeraar en de overeengekomen dekking op de polis.

Kies je voor onze begeleiding, dan zoeken wij graag voor je uit of jouw verzekeraar dekking biedt voor onze begeleiding.

Mediator Breda

Samengestelde gezinnen coaching

€ 195 per uur inclusief BTW.


 • Duidelijke verwachtingen aan beide zijden.
 • De neuzen (weer) dezelfde kant op.
 • Rust in jullie samengestelde gezin.
 • Handvatten om om te gaan met de invloed van de ex-partner in jullie samengestelde gezin.
 • Begeleiding en coaching van Joyce als ervaren samengestelde gezinnen coach.
 • De tijdsduur is afhankelijk van jullie wensen en behoeften. Soms is één gesprek voldoende, soms is het wenselijk om afspraken vaker plaats te laten vinden.

Scheiden of blijven

€ 895 per persoon incl. BTW


 • 5 gesprekken van 1,5 uur waarin jullie gezamenlijk de relatie doorlopen en tot een antwoord kunnen komen op de vraag: 'scheiden of blijven'?
 • 1 evaluatiegesprek


Het is ook mogelijk op uurtarief (€ 195 inclusief BTW) de gesprekken te voeren.

Ouder-kind mediation

Bij een mediation tussen ouder en kind is het op voorhand lastig in te schatten hoeveel gesprekken er nodig zijn.

De gesprekken duren 1,5 uur en kosten € 195 inclusief BTW per uur.

Individuele ondersteuning

Bij een individuele ondersteuning is het op voorhand lastig in te schatten hoeveel gesprekken er nodig zijn.

De gesprekken duren 1,5 uur en kosten € 195 inclusief BTW per uur.

Meer weten? Neem gerust contact op!