Tarieven

Praktijk MOOS staat voor een transparante dienstverlening

Heldere en eerlijke tarieven

Praktijk MOOS is niet de goedkoopste mediator die je gaat tegenkomen. Maar ook zeker niet de duurste.


Helaas geldt ook in onze branche: "goedkoop is duurkoop".

Je zit er niet op de wachten om als ouders nog jarenlange strijd op partnerniveau te voeren. Of in een nare discussie te raken met de belastingdienst, omdat er niet is nagedacht over de fiscale gevolgen van de gemaakte afspraken. Dit alles vraagt zorgvuldigheid.


Wij bieden onze diensten voornamelijk aan tegen een vast tarief. Op deze manier weet je op voorhand waar je aan toe bent en kunnen wij een zorgvuldig traject garanderen.

Kiezen voor MOOS!

96% van onze cliënten beveelt onze diensten aan.
4,9 van de 5 sterren op Google.
Geen wachtlijst, direct starten!
Persoonlijke aanpak op maat met het oog op de kinderen.
Mediation

Gehuwd/Geregistreerd partner

€ 1.595,- per persoon incl. BTW

 • Het goed afhechten van de partnerrelatie
 • Gesprekken vormgeven van het ouderschap na de scheiding
 • Opstellen ouderschapsplan
 • Gesprek met kinderen (vanaf 6 jaar)
 • Begeleiding bij het opstellen van een kindverklaring voor kinderen vanaf 12 jaar
 • Verdelen bezittingen
 • Toets of het haalbaar is dat één van beiden de woning overneemt
 • Berekening verdeling kosten kind(eren) (kinderalimentatie)
 • Berekening partneralimentatie
 • Inzicht in toekomstig netto besteedbaar inkomen, incl. toeslagen e.d.
 • Verevening pensioen
 • Inzicht risico van overlijden na de scheiding
 • Afspraken over de schadeverzekeringen
 • Vastlegging afspraken in echtscheidingsconvenant
 • Indien gewenst kan jouw belastingadviseur zijn/haar vragen aan ons stellen bij het indienen van de belastingaangifte in het jaar van echtscheiding
 • 6 mediationgesprekken
 • Traject van gemiddeld 3 tot 6 maanden

Overzicht van onze tarieven

Mediation

Huwelijk/

Geregistreerd partnerschap

1595,-
per persoon inclusief BTW
 • Afhechten partnerrelatie
 • Vormgeven ouderschap
 • Opstellen ouderschapsplan
 • Gesprek met kinderen (vanaf 6 jaar)
 • Opstellen kindverklaring met kinderen (vanaf 12 jaar)
 • Vermogensverdeling
 • Meedenken behouden eigen woning
 • Berekening kinderalimentatie en partneralimentatie
 • Inzicht inkomen na de scheiding
 • Pensioenverevening
 • Overlijden na de scheiding
 • Afspraken schadeverzekeringen
 • Opstellen convenant
 • Beantwoorden vragen belastingadviseur
 • Maximaal 6 gesprekken
 • Traject gemiddeld 3-6 maanden
Mediation

Samenwoners

1.350,-
per persoon inclusief BTW
 • Afhechten partnerrelatie
 • Vormgeven ouderschap
 • Opstellen ouderschapsplan
 • Gesprek met kinderen (vanaf 6 jaar)
 • Opstellen kindverklaring met kinderen (vanaf 12 jaar)
 • Vermogensverdeling
 • Meedenken behouden eigen woning
 • Berekening kinderalimentatie 
 • Inzicht inkomen na de scheiding
 • Afwikkeling pensioen
 • Overlijden na de scheiding
 • Afspraken schadeverzekeringen
 • Opstellen convenant
 • Beantwoorden vragen belastingadviseur
 • Maximaal 6 gesprekken
 • Traject gemiddeld 3-6 maanden
communicatie ouderschapsbemiddeling

Mediation

Samenwoners

€ 1.350 per persoon incl. BTW

 • Het goed afhechten van de partnerrelatie
 • Gesprekken vormgeven van het ouderschap na de scheiding
 • Opstellen ouderschapsplan
 • Gesprek met kinderen (vanaf 6 jaar)
 • Verdelen bezittingen
 • Toets of het haalbaar is dat één van beiden de woning overneemt
 • Berekening verdeling kosten kind(eren) (kinderalimentatie)
 • Inzicht in toekomstig netto besteedbaar inkomen, incl. toeslagen e.d.
 • Afwikkeling nabestaandenpensioen
 • Inzicht risico van overlijden na de scheiding
 • Afspraken over de schadeverzekeringen
 • Vastlegging afspraken in scheidingsconvenant
 • Indien gewenst kan jouw belastingadviseur zijn/haar vragen aan ons stellen bij het indienen van de belastingaangifte in het jaar van scheiding
 • 6 mediationgesprekken
 • Traject van gemiddeld 3 tot 6 maanden

Maximaal aantal gesprekken

Binnen het pakket geldt een maximum van 6 gesprekken (inclusief het eerste gesprek) van 1,5 uur.
Indien meer gesprekken nodig zijn worden deze gefactureerd tegen een uurtarief van € 151,50 inclusief BTW.
Tijdens het traject vindt in principe altijd een gesprek met de kinderen plaats indien zij de leeftijd van tenminste 6 jaren hebben bereikt.
Dit gesprek met standaard onderdeel uit van onze dienstverlening en voeren wij buiten de maximale 6 gesprekken met jullie.


Ondernemers

Een (echt)scheiding waarin een ondernemer/onderneming is betrokken maakt de scheiding complexer. Om deze reden berekenen wij een toeslag van € 150,– per persoon inclusief BTW per ondernemer.


De juridische afwikkeling

Ben je gehuwd of geregistreerd partner? Dan moet jullie echtscheiding worden uitgesproken door de rechter.
Hiervoor moet een advocaat een verzoek indienen.

Om die reden dien je aanvullend rekening te houden met kosten voor de advocaat en Rechtbank (Griffierecht), te weten 
€ 260 per persoon inclusief BTW.

Overige diensten

Ouderschapsbemiddeling

695,-
Per persoon inclusief BTW
 • 5 gesprekken om de onderlinge communicatie op ouderniveau te herstellen
 • Het maken van nieuwe/aangepaste afspraken
 • Het eventueel aanpassen/vernieuwen van het ouderschapsplan
 • 1 evaluatiegesprek
 • Traject van gemiddeld 10 weken

Samengestelde gezinnen coaching

250,-
190,-
Per month
Deze dienst kunnen wij niet aanbieden tegen een pakket. In sommige gevallen is één gesprek voor een stel voldoende. En soms duurt de begeleiding een jaar. Het is dus sterk afhankelijk van wat jij nodig hebt. Om deze reden bieden wij geen pakket aan, maar betaal je ons per uur.

SCHIP-aanpak

695,-
Per month
 • 6 gesprekken van 1,5 uur waarin jullie gezamenlijk het proces van een goede afhechting van jullie relatie doorlopen.
Hulp voor ouders na scheiding

Ouderschapsbemiddeling

€ 695 per persoon incl. BTW

 • 5 gesprekken om de onderlinge communicatie op ouderniveau te herstellen
 • Het maken van nieuwe/aangepaste afspraken
 • Het eventueel aanpassen/vernieuwen van het ouderschapsplan
 • 1 evaluatiegesprek
 • Traject van gemiddeld 10 weken
Samengestelde gezinnen coaching Breda

Samengestelde gezinnen coaching

€ 151,50 per uur incl. BTW

Deze dienst kunnen wij niet aanbieden tegen een pakket. In sommige gevallen is één gesprek voor een stel voldoende. En soms duurt de begeleiding een jaar. Het is dus sterk afhankelijk van wat jij nodig hebt. Om deze reden bieden wij geen pakket aan, maar betaal je ons per uur.

SCHIP-aanpak

€ 695 per persoon incl. BTW

 • 6 gesprekken van 1,5 uur waarin jullie gezamenlijk het proces van een goede afhechting van jullie relatie doorlopen.

Meer weten? Neem direct contact op!

arrow_drop_up arrow_drop_down