Heldere tarieven

Bij Praktijk MOOS kiezen wij voor vaste tarieven.
Zo hoef je je geen zorgen te maken over de kosten voor onze begeleiding. 

Dit draagt bij aan de rust en duidelijkheid voor jullie.

Mediator Breda

Mediation

€ 3.750 incl. BTW


 • Snel rust en duidelijkheid
 • Een nieuw beeld over de toekomst op wonen, financiën en kinderen
 • Duidelijke toekomstgerichte afspraken
 • 2 gespecialiseerde begeleiders
 • Jullie 'warme jas in de storm'
 • Gemiddeld 3-6 maanden. Jullie bepalen zelf het tempo.

De afgelopen jaren hebben wij veel scheidingen begeleid. In onze ervaring lukt het meestal om binnen 6 gesprekken alle afspraken te maken en de benodigde documenten op te stellen.

Helaas is dit niet altijd mogelijk. Soms omdat de situatie complexer is dan gemiddeld. Soms omdat de communicatie stroef is.

Uiteraard begeleiden wij jullie graag als er meer gesprekken nodig zijn om de rust en duidelijkheid te creëren die voor jullie en jullie kinderen van belang is.

De extra gesprekken brengen wij dan wel in rekening tegen ons uurtarief (€ 195 inclusief BTW).


De juridische afwikkeling

Ben je gehuwd of geregistreerd partner? Dan moet jullie echtscheiding worden uitgesproken door de rechter.
Hiervoor moet een advocaat een verzoek indienen.

De kosten voor de advocaat bedragen voor jullie samen € 700.
Daarnaast betaal je kosten voor de Rechtbank, het zogenaamde griffierecht.
Afhankelijk van jullie situatie varieert deze tussen € 0 en € 160 per persoon.


Kindverklaring bij huwelijk of geregistreerd partnerschap

Voor kinderen vanaf 12 jaar dient bij het verzoekschrift een kindverklaring aangeleverd te worden. Dit betekent dat wij het betreffende kind uitnodigen voor een gesprek en gezamenlijk deze kindverklaring opstellen.

De aanvullende kosten hiervoor bedragen € 100 per kind inclusief BTW.

Tegemoetkoming overheid

Net als Praktijk MOOS vindt de overheid het van belang dat iedereen  zorgvuldige begeleiding kan krijgen.


Was jouw persoonlijke bruto belastbaar inkomen in 2022 lager dan € 44.000 en jouw vermogen in Box III lager dan € 31.747? Mogelijk kom je dan in aanmerking voor een tegemoetkoming en betaal je slechts € 61of € 121 voor onze begeleiding in plaats van de benoemde tarieven.


Neem gerust contact op als je hier vragen over hebt.

Factsheet tegemoetkoming

Lees hier alle informatie over de tegemoetkoming van de overheid

Your information is safe with us

Tegemoetkoming rechtsbijstandverzekering

Heb je een rechtsbijstandverzekering?

Dan is de kans aanwezig dat onze begeleiding (grotendeels) wordt vergoed door de verzekeraar.

Uiteraard is dit afhankelijk van jouw verzekeraar en de overeengekomen dekking op de polis.

Kies je voor onze begeleiding, dan zoeken wij graag voor je uit of jouw verzekeraar dekking biedt voor onze begeleiding.

Scheiden of blijven

€ 195 per uur inclusief BTW


 • Het aantal gesprekken wordt afgestemd op jullie behoefte
 • Tijdens het traject krijgen jullie antwoord op de vraag: 'scheiden of blijven'
 • Indien gewenst kunnen jullie op een lager momenteen evaluatiegesprek plannen
Mediator Breda

Samengestelde gezinnen coaching

€ 195 per uur inclusief BTW


 • Duidelijke verwachtingen aan beide zijden.
 • De neuzen (weer) dezelfde kant op.
 • Rust in jullie samengestelde gezin.
 • Handvatten om om te gaan met de invloed van de ex-partner in jullie samengestelde gezin.
 • Begeleiding en coaching van Joyce als ervaren samengestelde gezinnen coach.
 • De tijdsduur is afhankelijk van jullie wensen en behoeften. Soms is één gesprek voldoende, soms is het wenselijk om afspraken vaker plaats te laten vinden.

Ouder-kind mediation

Bij een mediation tussen ouder en kind is het op voorhand lastig in te schatten hoeveel gesprekken er nodig zijn.

De gesprekken duren 1,5 uur en kosten € 195 inclusief BTW per uur.

Individuele ondersteuning

Bij een individuele ondersteuning is het op voorhand lastig in te schatten hoeveel gesprekken er nodig zijn.

De gesprekken duren 1,5 uur en kosten € 195 inclusief BTW per uur.

Meer weten? Neem gerust contact op!