Mogen kinderen van 12 jaar echt kiezen waar ze gaan wonen?
03 juni 2024 
1 min. leestijd

Mogen kinderen van 12 jaar echt kiezen waar ze gaan wonen?

Inleiding

In de wereld van scheidingen leeft een grote misvatting dat kinderen vanaf 12 jaar zelf mogen bepalen waar zij na de scheiding gaan wonen.

Hoewel kinderen vanaf deze leeftijd hun mening mogen geven, betekent dit niet dat zij volledig zelf mogen kiezen.
Hun mening wordt meegenomen in de beslissing, maar het is uiteindelijk aan de ouders en, indien nodig, de rechter om te bepalen wat het beste is voor het kind.

De rol van de mening van het kind

Kinderen vanaf 12 jaar krijgen de gelegenheid om hun mening te uiten tijdens een scheiding.
Dit betekent dat zij kunnen aangeven wat hun wensen zijn in de omgangsregeling, zoals bijvoorbeeld wanneer ze bij mama willen zijn en wanneer ze bij papa willen zijn.

Tijdens een mediationproces is het belangrijk deze mening serieus mee te laten wegen in de afspraken die worden gemaakt.

Maar jullie als ouders blijven eindverantwoordelijk en maken een definitieve beslissing.

De beslissingsbevoegdheid van ouders en rechters

Ouders zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor het maken van afspraken over de woon- en omgangsregeling.
Wanneer zij er samen niet uitkomen, kan de rechter worden ingeschakeld.
De rechter luistert naar de mening van het kind, maar houdt ook rekening met andere factoren zoals de stabiliteit van de omgeving, de band met beide ouders, en de praktische haalbaarheid van de wensen van het kind.

Het belang van het kind

Het uitgangspunt bij het bepalen van het hoofdverblijf van het kind is altijd het belang van het kind.
Dit betekent dat de uiteindelijke beslissing is gericht op het welzijn en de ontwikkeling van het kind.
De mening van het kind weegt hierin mee, maar is niet doorslaggevend.

Conclusie

Kinderen vanaf 12 jaar mogen hun mening geven over waar ze willen wonen na een scheiding en hoe zij de omgangsregeling voor zich zien, maar zij hebben niet de volledige keuzevrijheid.
Hun input wordt serieus genomen en meegenomen in de uiteindelijke beslissing die wordt genomen door de ouders of de rechter, met als uitgangspunt het beste belang van het kind.

Hebben jullie hulp nodig bij het vormgeven van de afspraken tijdens het scheidingsproces?

Vul dan het contactformulier in of bel ons op 06-14126234.

Over de schrijver
Berry heeft een achtergrond als financieel planner en zich van daaruit verdiept in de begeleiding bij scheiding. In 2017 werd hij verkozen tot financieel planner van het jaar. Als MfN familie-mediator en Geregistreerd EchtscheidingsAdviseur (RES) beschikt hij over een brede inhoudelijke kennis en jarenlange ervaring binnen de scheidingsbegeleiding.Daarnaast is hij als docent verbonden aan het kenniscentrum van De Scheidingsdeskundige en Educatie Online. Hij verzorgt daarbij opleidingsdagen voor advocaten, mediators en financieel professionals die betrokken worden bij het scheidingproces. Hiermee hoopt hij een bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteit van de scheidingsbegeleiding in Nederland.
Reactie plaatsen