Is een ouderschapsplan verplicht
Ouderschapsplan
Joyce Ferket
Ouderschapsplan
12/16/2020
2 min
0

Is een ouderschapsplan verplicht?

12/16/2020
2 min
0

Wanneer je gaat scheiden kom je de term ‘ouderschapsplan’ vaak tegen. De vraag is echter: “is een ouderschapsplan verplicht”?

Een ouderschapsplan is wettelijk verplicht voor:

  • Ouders die gehuwd/geregistreerd partner zijn. Het is daarbij niet relevant of zij het gezamenlijk gezag hebben. Uiteraard is het wel belangrijk het hier samen over te hebben
  • Samenwonende ouders met het gezamenlijk gezag.

Wanneer je gehuwd/geregistreerd partner bent dient de echtscheiding uitgesproken te worden door de rechter. Onderdeel van het verzoekschrift is het ouderschapsplan.

Bij samenwonenden geldt echter geen verplichting om te scheiden via de rechter. Dit betekent dat er geen controle is voor het opstellen van het ouderschapsplan. Hierdoor ontstaat in de praktijk de misvatting dat het voor hen niet nodig zou zijn een ouderschapsplan op te stellen. Niets is echter minder waar.

Wat staat er in het ouderschapsplan?

Het ouderschapsplan is een vormvrij document. Je bent zelf vrij om de gewenste afspraken op te schrijven en vorm te geven. Het ouderschapsplan dient echter wel afspraken te bevatten over:

  • Hoe de kinderen zijn betrokken bij het opstellen van het ouderschapsplan
  • Hoe de zorg en opvoeding wordt vormgegeven en hoe de omgangsregeling met de kinderen is
  • Op welke manier en hoe vaak je elkaar informatie geeft over de kinderen
  • Hoe je samen beslissingen neemt over belangrijke onderwerpen, zoals bijvoorbeeld medicatie en schoolkeuze
  • De verdeling van de kosten van de kinderen (kinderalimentatie)

In een ouderschapsplan worden ook vaak afspraken opgenomen over situaties die zich in de toekomst kunnen voordoen. Denk aan een verhuizing of wanneer er sprake is van een nieuwe partner.

ouderschapsplan

Kinderen betrekken bij het ouderschapsplan

Wettelijk is het verplicht de kinderen te betrekken bij de afspraken in het ouderschapsplan. Het is belangrijk dat je met de ander ouder bespreekt hoe je dit wilt doen.
Daarnaast is het ook van belang dat het bespreken met de kinderen gebeurt op een manier die past bij hun leeftijd en ontwikkelingsniveau.

Rechten van de kinderen

Wanneer je kind de leeftijd van 12 jaren heeft bereikt, mag het zijn/haar mening geven over de (niet-financiële) afspraken die over hem/haar worden gemaakt.

In de praktijk is het een misvatting dat de kinderen zelf beslissingen mogen nemen. Uiteindelijk bepalen jullie als ouders waar het kind woont en hoe de omgangsregeling wordt vormgegeven. Daarbij is het uiteraard wel belangrijk dat jullie goed luisteren naar de wensen en behoeften van jullie kind.

Wanneer je kind de leeftijd van 16 jaren heeft bereikt, mag het ook zijn/haar mening geven over de financiële afspraken die worden gemaakt. Ook hier geldt: het gaat slechts om een mening. Jullie beslissen nog steeds als ouders.

Dit wordt anders wanneer je kind de leeftijd van 18 jaren bereikt. Vanaf dat moment heb je geen gezag meer en moeten de afspraken met het kind zelf worden vormgegeven. Dit is voornamelijk belangrijk waar het de financiële afspraken betreft, omdat de onderhoudsverplichting geldt totdat het kind de leeftijd van 21 jaren heeft bereikt.

Hulp nodig?

Praktijk MOOS, jouw mediator in Breda, heeft zich gespecialiseerd in de begeleiding van ouders en kinderen tijdens en na de scheiding. Door samen met Joyce het ouderschapsplan op te stellen, weet je zeker dat er overwogen en gezamenlijk gedragen afspraken worden gemaakt die toekomstbestendig zijn.

Neem direct contact op via 06 14 12 62 34 of het contactformulier.

Reacties
Categorieën