Alimentatie aanpassen in coronatijd?
01 april 2021 
2 min. leestijd

Alimentatie aanpassen in coronatijd?

Door de corona-maatregelen hebben veel mensen hun inkomen zien krimpen. Ondernemers dreigen failliet te gaan en medewerkers in de reis- en horecabranche vrezen voor hun baan. Misschien maak je je ook zorgen om jouw financiën, bijvoorbeeld omdat je inkomen aanzienlijk lager is dan een jaar geleden. Ben je gescheiden of zit je in een scheidingsprocedure, dan kan dat een reden zijn om de hoogte van de alimentatie te laten aanpassen. Wat zijn de mogelijkheden?

In het scheidingsconvenant worden afspraken vastgesteld over de kinder- en/of partneralimentatie. Wie betaalt aan wie? Om welk bedrag gaat het? En voor welke duur? De hoogte van de alimentatie wordt onder meer bepaald op basis van de inkomsten en uitgaven van beide partners, oftewel de ‘draagkracht’. Maar als de draagkracht van de alimentatieplichtige (de betaler) daalt, bijvoorbeeld door baanverlies of een dreigend faillissement, kan het slim zijn om de alimentatie tijdelijk te verlagen. Omgekeerd, wanneer de ontvanger minder inkomen heeft, is het wellicht wenselijk de alimentatie tijdelijk te verhogen.

Naar de rechter?
Ex-partners zijn wettelijk verplicht om elkaar te onderhouden. Meestal leidt dat ertoe dat degene met het hoogste inkomen alimentatie aan de ander betaalt. Vanwege die wettelijke verplichting denken veel mensen dat je per se naar de rechter moet om aanpassing van de alimentatie aan te vragen. Dat is echter niet het geval. En meestal ook niet de beste optie.
In een rechtszaak is minder ruimte voor goed overleg en wordt voornamelijk gekeken of het inkomensverlies verwijtbaar of herstelbaar is. Wanneer dat niet het geval is, wordt het alimentatiebedrag soms aangepast. Maar meestal besluit de rechter dat voor slechts korte duur te doen, bijvoorbeeld tot 1 januari 2022. Een rechtszaak kost bovendien veel geld, het duurt doorgaans lang en het verslechtert in veel gevallen de relatie tussen beide ex-partners. En dat kan dan zijn weerslag hebben op de kinderen.

Gezamenlijk naar de adviseur
Wij geloven dat beide partijen er het meeste baat bij hebben als ze gezamenlijk tot een oplossing komen. Als RFEA-adviseur help ik daarbij. Soms zien we dat een van beide partijen de hakken in het zand zet. In dat geval proberen we te laten zien waarom dat uiteindelijk alleen maar tot verliezers leidt. Transparantie en openheid zijn daarbij essentieel. Je zult dus jullie financiële informatie met elkaar moeten delen. Misschien niet even prettig, maar wel hard nodig.

Op basis van de financiële gegevens maken wij inzichtelijk wat degene die alimentatie betaalt, nog kan missen en wat de ontvanger minimaal nodig heeft. Wat is redelijk voor beide partijen? Wij kunnen een herberekening maken en samen met jou en jouw ex-partner nieuwe afspraken maken. Bijvoorbeeld over de duur van de nieuwe cq. tijdelijke regeling en over wat er gebeurt wanneer jouw inkomen weer stijgt. Zo weet je precies waar je aan toe bent. En dat is alvast een zorg minder.

Of je nu alimentatie betaalt of ontvangt: probeer er samen uit te komen. Wij helpen graag verder.

Dit artikel werd als consumentenartikel geschreven door het Register Financieel EchtscheidingsAdviseur (RFEA) en delen wij integraal op onze website.

Over de schrijver
Berry heeft een achtergrond als financieel planner en zich van daaruit verdiept in de begeleiding bij scheiding. In 2017 werd hij verkozen tot financieel planner van het jaar. Als MfN familie-mediator en Geregistreerd EchtscheidingsAdviseur (RES) beschikt hij over een brede inhoudelijke kennis en jarenlange ervaring binnen de scheidingsbegeleiding.Daarnaast is hij als docent verbonden aan het kenniscentrum van De Scheidingsdeskundige en Educatie Online. Hij verzorgt daarbij opleidingsdagen voor advocaten, mediators en financieel professionals die betrokken worden bij het scheidingproces. Hiermee hoopt hij een bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteit van de scheidingsbegeleiding in Nederland.
Reactie plaatsen