Hoe werkt de kinderrekening?
20 september 2021 
3 min. leestijd

Hoe werkt de kinderrekening?

In een eerdere blog ben ik ingegaan op het berekenen van de kinderalimentatie.
Een alternatief dat veel wordt gebruikt is de zogenaamde kinderrekening.
In deze blog zal ik ingaan op deze kinderrekening.

Wat is een kinderrekening?

De kinderrekening is veelal een en/of rekening op naam van de ouders. Beide ouders beschikken over een pinpas.

Deze kinderrekening wordt vaak gebruikt bij een zogenaamde co-ouderschap of vergelijkbare uitgebreide zorgregeling.

Meestal spreken ouders af dat iedere ouder zelf de verblijfskosten van de kinderen in de eigen huishouding betaalt. We hebben het dan over de boodschappen, maar ook bijvoorbeeld (extra) kosten voor de energierekening en dergelijke.
Het is mogelijk dat, indien een van ouders een beperkt inkomen is, ook voor deze kosten een bijdrage gedaan wordt door de andere ouder.

Van de kinderrekening worden vervolgens de zorgoverstijgende kosten voldaan. Daarbij kan gedacht worden aan kleding, school, sporten, enz. Veelal worden ook de (netto) kosten voor de kinderopvang voldaan vanaf de kinderrekening.

Het is van belang dat ouders vooraf nadenken over welke posten wel/niet voldaan worden vanaf de kinderrekening. Soms doen zij dit door alleen te benoemen dat bijvoorbeeld kleding wel/niet voldaan wordt, enz.
Soms doen ouders dat door specifiek per post te budgetteren.

De kinderrekening wordt gevuld door een bijdrage van beide ouders (afhankelijk van hun draagkracht). Meestal wordt de kinderrekening verder gevuld met de kinderbijslag.

Mediation breda

De voordelen van de kinderrekening

1. Uitgaven inzichtelijk

Omdat je als beide ouders toegang hebt tot de kinderrekening heb je beiden altijd inzicht in het actuele saldo.

2. Meer overzicht

Beide ouders hebben overzicht welke kosten wel al voldaan zijn en welke kosten nog voldaan moeten worden. 

3. Afstemmen over de kosten

Vooraf spreken jullie als ouders af welke kosten wel/niet voldaan worden van de kinderrekening. Sommige ouders spreken af welke kosten wel/niet voldaan worden (kleding, sporten, enz.). Anders ouders maken dit nog concreter door bedragen vast te leggen. Bijvoorbeeld € 100 per maand voor kleding, € 20 per maand voor sporten, enz.

4. Voor beide ouders toegankelijk

Doordat de rekening voor beide ouders toegankelijk is zijn zij ook beiden betrokken bij de uitgaven. Zo kan vader, na afstemming, met de kinderen op pad gaan om een nieuwe winterjas te kopen. Moeder kan op pad gaan voor de nieuwe schoenen. Dankzij een kinderrekening ligt deze verantwoordelijkheid niet meer per sé bij één ouder.

Uiteraard kan ook bij een kinderrekening wél de keuze worden gemaakt dat er één ouder is die zorg draagt voor de aanschaf van kleding e.d.

Dit alles wordt onderling afgestemd tijdens de mediation.

5. Sneller afstemmen

Wordt de contributie van de sportvereniging verhoogd? of de bijdrage op school? Bij een kinderrekening kun je makkelijker samen overeenstemming bereiken, mits jullie goed overleggen.

Bij kinderalimentatie, wat vaker voorkomt indien het overleg lastig is, hoort de alimentatiegerechtigde, ookwel de hoofdverzorgende ouder, in zekere mate rekening te houden met onvoorziene kosten. Ouders kunnen wel overleggen, maar in principe is de hoofdverzorgende ouder verantwoordelijk voor de (extra) uitgave(n).


De kinderrekening heeft ook nadelen

1. Goede communicatie is noodzakelijk

De kinderrekening werkt alleen indien de communicatie goed is. Uiteraard is dit een onderwerp waarin wij jullie begeleiden tijdens de mediation of ouderschapsbemiddeling. Heldere afspraken en duidelijke verwachtingen zijn hierin van belang.

2. Teveel controle

De kinderrekening kan worden gebruikt om controle uit te oefenen op de andere ouder. Hierdoor kan discussie ontstaat over de hoogte van de uitgaven en de besteding van het budget op de kinderrekening.

3. Niet afdwingbaar

Bij een afspraak over kinderalimentatie kun je het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage (LBIO) inschakelen om de alimentatie te innen bij je (ex-)partner.

Als jullie een kinderrekening hebben, dan kun je het LBIO niet inschakelen.

Bij Praktijk MOOS vinden wij het daarom van belang om hier tijdens de mediation bij stil te staan. Daarbij leggen wij altijd vast dat, wanneer een van beiden de verplichting tot het inleggen op een kinderrekening niet nakomt, dit door beiden wordt gezien als een wijziging van omstandigheden.

Er kan dan, door tussenkomst van een rechter indien overleg niet meer mogelijk is, teruggegaan worden naar een reguliere kinderalimentatie.

4. Als je andere ideeën hebt

De kans is aanwezig dat jullie andere ideeën hebben over de uitgaven. Denk aan de keuze voor een dure sport door een van beide ouders. of kleding die de ene ouder te duur vindt en de andere ouder niet.

Ook hier wordt het belang van een goede onderlinge communicatie duidelijk. 

Conclusie

Het werken met een kinderrekening heeft zowel voor- als nadelen.

Bij Praktijk MOOS werken wij samen met jullie als ouders aan de communicatie en verwachtingen waar jullie de toekomst mee in kunnen.

En omdat jullie gezamenlijk ouders blijven van jullie kinderen is het overwegen van een kinderrekening naar onze mening de moeite waard.

Heb je vragen over de kinderrekening?

Neem gerust contact op. Dit kan via e-mail of telefonisch.

MOOS Joyce

Over de schrijver
Berry heeft een achtergrond als financieel planner en zich van daaruit verdiept in de begeleiding bij scheiding. In 2017 werd hij verkozen tot financieel planner van het jaar. Als MfN familie-mediator en Geregistreerd EchtscheidingsAdviseur (RES) beschikt hij over een brede inhoudelijke kennis en jarenlange ervaring binnen de scheidingsbegeleiding. Daarnaast is hij als docent verbonden aan het kenniscentrum van De Scheidingsdeskundige en Educatie Online. Hij verzorgt daarbij opleidingsdagen voor advocaten, mediators en financieel professionals die betrokken worden bij het scheidingproces. Hiermee hoopt hij een bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteit van de scheidingsbegeleiding in Nederland.
Reactie plaatsen