Een Oplossing voor Fiscale Knelpunten na Scheiding: Het Belang van een Briefadres
07 mei 2024 
2 min. leestijd

Een Oplossing voor Fiscale Knelpunten na Scheiding: Het Belang van een Briefadres

Na een scheiding kunnen fiscale uitdagingen ontstaan wanneer een (vertrekkende) ex-partner geen vast woonadres heeft om zich in te schrijven.
Dit kan leiden tot het voortduren van fiscaal partnerschap en toeslagpartnerschap, zelfs na de scheiding.
Gelukkig kan een briefadres een oplossing bieden voor dit dilemma.
Maar wat betekent dit precies voor het recht op toeslagen en de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) na de scheiding?
Laten we dit nader onderzoeken met de inzichten van de Belastingdienst.

Achtergrond

Het vinden van nieuwe huisvesting na een scheiding is vaak een uitdaging, zeker gezien de huidige woningnood.
Het komt regelmatig voor dat een van de partners zich gedwongen ziet om tijdelijk elders te verblijven, bijvoorbeeld op een vakantiepark of bij familie.
Echter, inschrijving op deze adressen is vaak niet mogelijk of wenselijk, waardoor ex-partners fiscaal en qua toeslagen gekoppeld blijven.

Het verbreken van het fiscale- en toeslagpartnerschap na scheiding is van cruciaal belang om aanspraak te maken op de inkomensafhankelijke combinatiekorting en zelfstandig recht op toeslagen.
Het niet tijdig verbreken hiervan kan leiden tot aanzienlijke financiële verliezen voor ex-partners.

De Oplossing: Briefadres

Een briefadres biedt een uitweg uit deze situatie.
Het is een adres waar de overheid iemand zonder vast woonadres kan bereiken. Dit adres kan van een persoon zijn of van een instelling waarmee de gemeente samenwerkt.
Een briefadres in de Basisregistratie Personen (BRP) verbreekt het fiscale- en toeslagpartnerschap, waardoor beide ex-partners individueel in aanmerking komen voor toeslagen en de IACK.

Let op: dit is alleen een oplossing wanneer je verblijft op een adres waar je je niet in kan schrijven, zoals bijvoorbeeld op een vakantiepark.
Woon je bij familie waar je je wel kunt inschrijven in het BRP, dan is een briefadres geen mogelijkheid. 

Praktische Vragen

Natuurlijk roept deze oplossing vragen op, met name met betrekking tot het recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting en toeslagen na scheiding, vooral voor ouders met (jonge) kinderen:

  • Heeft inschrijving op een briefadres invloed op het recht op inkomensafhankelijke combinatiekorting?
  • Kunnen toeslagen worden aangevraagd met een briefadres?
  • Heeft het verlenen van een briefadres financiële gevolgen voor de briefadresgever?

Inkomensafhankelijke Combinatiekorting (IACK)

Voor ouders die zorgdragen voor jonge kinderen is de IACK vaak een belangrijk onderdeel van hun inkomen na scheiding.
De voorwaarden voor deze korting zijn specifiek en het recht hierop kan van jaar tot jaar verschillen, afhankelijk van de situatie van de ouder.

Casus: Een Juridisch Gevecht

Een recente juridische procedure toonde aan dat de strikte interpretatie van de regels soms onredelijke uitkomsten kan hebben.
Een moeder die voldeed aan alle voorwaarden behalve de formele inschrijving op een woonadres, werd aanvankelijk geen IACK toegekend.
Gelukkig heeft de Belastingdienst haar beleid aangepast, waardoor ouders in vergelijkbare situaties nu wel in aanmerking komen voor de IACK.

Recht op Toeslagen

Het recht op kindgebonden budget wordt anders beoordeeld dan de IACK.
Voor het kindgebonden budget is inschrijving op een woonadres niet vereist.
Je dient slechts aanvrager te zijn voor de kinderbijslag.

Belang van Briefadresgever

Het verstrekken van een briefadres heeft geen invloed op het recht van de briefadresgever op toeslagen of andere overheidsvoorzieningen.

Conclusie

Zorgvuldige afspraken maken en je laten begeleiden door een professional met kennis van zaken is een must om optimaal gebruik te maken van diverse faciliteiten.

Neem gerust contact met ons op. Wij helpen je graag.

Over de schrijver
Berry heeft een achtergrond als financieel planner en zich van daaruit verdiept in de begeleiding bij scheiding. In 2017 werd hij verkozen tot financieel planner van het jaar. Als MfN familie-mediator en Geregistreerd EchtscheidingsAdviseur (RES) beschikt hij over een brede inhoudelijke kennis en jarenlange ervaring binnen de scheidingsbegeleiding.Daarnaast is hij als docent verbonden aan het kenniscentrum van De Scheidingsdeskundige en Educatie Online. Hij verzorgt daarbij opleidingsdagen voor advocaten, mediators en financieel professionals die betrokken worden bij het scheidingproces. Hiermee hoopt hij een bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteit van de scheidingsbegeleiding in Nederland.
Reactie plaatsen