Einde alimentatieplicht door samenwonen?
30 oktober 2020 
2 min. leestijd

Einde alimentatieplicht door samenwonen?

De partneralimentatie kan om diverse redenen eindigen:

  • Het aflopen van de overeengekomen of wettelijke termijn;
  • Overlijden van de alimentatieplichtige of alimentatiegerechtigde;
  • Het opnieuw aangaan van een huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenwonen als ware gehuwd door de alimentatiegerechtigde.

Ik krijg veel vragen over het laatste onderdeel. Hier ga ik in dit artikel op in, waarbij ik uitleg geef van de wettelijke regeling en de mogelijkheid om daar van af te wijken.

Art 1:160 BW

De wet zegt het volgende: “Een verplichting van een gewezen echtgenoot om uit hoofde van echtscheiding levensonderhoud te verschaffen aan de wederpartij, eindigt wanneer deze opnieuw in het huwelijk treedt, een geregistreerd partnerschap aangaat dan wel is gaan samenleven met een ander als waren zij gehuwd of als hadden zij hun partnerschap laten registreren.”

Samenleven als ware gehuwd komt er op neer dat er een wederzijdse zorgplicht van toepassing is en dat beide partners bijdragen in de kosten van de huishouding.

In dit geval, net als bij opnieuw huwen of een geregistreerd partnerschap aangaan eindigt het recht op partneralimentatie van de ex-partner definitief.

Verzachting

Art. 1:160 BW is van regelend recht. Maken jullie geen afwijkende afspraak, dan is dit artikel onverkort van toepassing.

In mijn mediations bespreek ik met jullie de alternatieven voor dit artikel. Vaak wordt er een soort ‘proefperiode’ afgesproken voor de samenleving. Jullie nemen dan op dat de partneralimentatie wordt opgeschort op het moment dat de alimentatiegerechtigde gaat samenwonen. Eindigt de samenleving binnen de door jullie overeengekomen termijn, dan loopt de partneralimentatie weer door tot het einde van de oorspronkelijke termijn. Woont de alimentatiegerechtigde nog samen na de overeenkomen termijn, dan eindigt de partneralimentatie op dit moment definitief.

In de praktijk merk ik dat partners vaak een proefperiode van 6 of 12 maanden overeenkomen.

Het is van belang dat deze afspraak wordt opgenomen in het echtscheidingsconvenant. Op deze manier kan hier nooit onduidelijkheid over ontstaan tussen jullie als ex-partners.

Tot slot

Ik hoop met dit artikel inzicht te geven in de werking van art. 1:160 BW en het alternatief daarvoor. Voel je vrij contact met mij op te nemen. Als mediator heb ik veel ervaring met het vaststellen van de hoogte van de partneralimentatie en het zorgvuldig tot stand laat komen van de afspraken daar omheen.

Over de schrijver
Berry heeft een achtergrond als financieel planner en zich van daaruit verdiept in de begeleiding bij scheiding. Berry is aangesloten bij de Federatie Financieel Planners (FFP) en werd in 2017 uitgeroepen tot financieel planner van het jaar. Daarnaast is hij geregistreerd financieel echtscheidingsadviseur (RFEA) sinds 2014 en Register-Mediator (MfN) sinds 2017. Voor jullie betekent dit dat Berry vanuit een brede inhoudelijke kennis met jullie mee kan denken in de vraagstukken; woning, alimentatie, pensioenen, toeslagen en vermogen. Alles gericht op hoe jullie beiden na jullie scheiding financieel zo gezond mogelijk verder kunnen. Berry toont zich hierin als een betrokken, oplossingsgerichte en inhoudelijk kundige scheidingsprofessional. Naast de activiteiten als financieel scheidingsmediator verzorgt Berry, als freelance docent bij De Scheidingsdeskundige, trainingen en opleidingen aan financieel professionals, mediators, advocaten en anderen deskundigen op het gebied van scheidingen. Hiermee hoopt hij een bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteit van de scheidingsbegeleiding in Nederland.
Reactie plaatsen