Partneralimentatie afkopen: hoe werkt het?
30 maart 2020 
3 min. leestijd

Partneralimentatie afkopen: hoe werkt het?

Naast het maandelijks betalen van partneralimentatie is het ook een optie de partneralimentatie af te kopen.
In dit artikel ga ik eerst in op de algemene regels rondom partneralimentatie.
Daarna besteed ik aandacht aan het afkopen van de partneralimentatie.
Ik ga hier in op het bepalen van de hoogte van de afkoopsom en de fiscaliteit.

Algemene regels

Wanneer het huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt beëindigd ontstaat er een verplichting tot het betalen van partneralimentatie.

Hoe hoog deze partneralimentatie is is afhankelijk van de behoefte van de alimentatiegerechtigde (wat heeft iemand nodig op basis van de levensstandaard tijdens de relatie?) en de draagkracht van de alimentatieplichtige (wat kan iemand betalen).

Fiscaliteit

De hoogte van de partneralimentatie wordt altijd netto berekend en daarna omgerekend naar een bruto bedrag. De reden hiervoor is dat de betaalde partneralimentatie fiscaal aftrekbaar is voor de alimentatieplichtige (persoonsgebonden aftrek) en fiscaal is belast voor de alimentatiegerechtigde (periodieke uitkering en vertrekking).

Einde/wijzing partneralimentatie

Indien de partneralimentatie is vastgesteld kan deze op een aantal momenten wijzigen of eindigen:

  • Een wijziging van het inkomen van de alimentatiegerechtigde of alimentatieplichtige
  • Door het vervallen van de onderhoudsverplichting voor de kinderen
  • De alimentatiegerechtigde krijgt een nieuwe partner en gaat samenwonen
  • De alimentatiegerechtigde of alimentatieplichtige komt te overlijden
  • De wettelijke- of onderling overeengekomen termijn loopt af.

Het kan voor een alimentatieplichtige vervelend zijn maandelijks een bedrag over te boeken naar de ex-partner.

Het kan ook voor de alimentatiegerechtigde fijn zijn een bedrag ineens op de bankrekening te hebben.

Bijvoorbeeld om meer budget te hebben voor een koopwoning.

Afkoop

In plaats van een maandelijkse betaling kan gekozen worden voor een afkoopsom ineens. Hierbij is het mogelijk het bedrag van de verschuldigde termijnen ineens te voldoen of te verreken met ander vermogen, bijvoorbeeld de overwaarde van de woning.

Het is echter niet logisch een afkoopsom te voldoen gelijk aan het totaalbedrag van de toekomstige termijn.

De risico’s van tussentijdse wijziging of beëindiging van de partneralimentatie zijn er niet meer.

Hier dient bij het vaststellen van de afkoopsom rekening gehouden te worden.

De ex-partners zijn vrij om de hoogte van de afkoopsom in onderling overleg vast te stellen.

Voorbeeld

Stel de duur van de partneralimentatie wordt gesteld op tien jaar, omdat het jongste kind op dit moment 2 jaar is.
De hoogte van de partneralimentatie bedraagt € 500,- bruto per maand.
De alimentatieplichtige dient 120 termijnen van € 500,- te voldoen, wat neerkomt op € 60.000,- (geen rekening gehouden met indexatie).
Als de alimentatiegerechtigde over 4 jaar gaat samenwonen met een nieuwe partner, eindigt de alimentatieplicht. De alimentatieplichtige heeft op dit moment 48 termijnen van € 500,- voldaan. Dit komt neer op € 24.000,-.
Ten tijde van het afkopen van de partneralimentatie is niet duidelijk dat de alimentatiegerechtigde over vier jaar gaat samenwonen.
Het is wel zinvol rekening te houden met dergelijke omstandigheden. De ex-partners stellen de hoogte van de afkoopsom hierdoor bijvoorbeeld vast op een bedrag van € 36.000,-, wat neerkomt op circa. 6 jaar.

Fiscaliteit

De fiscale behandeling van het afkopen van partneralimentatie is gelijk aan de maandelijkse betaling. Het verschil is dat nu de afkoopsom ineens wordt belast. Dit kan een liquiditeitsprobleem opleveren bij de alimentatiegerechtigde, zeker wanneer de afkoopsom partneralimentatie wordt verrekend met overwaarde. Dit kan worden opgelost door in het jaar waarin het fiscaal partnerschap eindigt de persoonsgebonden aftrekpost van de alimentatieplichtige en de periodieke uitkering en verstrekking van de alimentatiegerechtigde fiscaal met elkaar te verrekenen.

Hierdoor kan deze afkoop nagenoeg fiscaal neutraal.

Het fiscaal partnerschap eindigt wanneer je een verzoekschrift tot echtscheiding indient én niet meer op hetzelfde adres staat ingeschreven.

Van groot belang is dat in deze situatie, anders dan in het voorbeeld, uitgegaan moet worden van de netto partneralimentatie.

Bij het afkopen van partneralimentatie adviseer ik altijd begeleiding in te schakelen van iemand die zowel financieel als fiscaal over de juiste kennis omtrent scheidingen beschikt.

Verhaalsbijstand

Een laatste aandachtspunt is de verhaalsbijstand. Indien de alimentatiegerechtigde een verzoek doet tot bijstand, kan de gemeente deze verhalen op de alimentatieplichtige indien deze niet volledig aan zijn verplichting heeft voldaan.

Bij een afkoopsom, waarvoor vaak voor een beperkte termijn wordt gekozen, is dit veelal het geval. Het is belangrijk dat je je bewust bent van dit risico en dat ex-partners dit onderling bespreken met elkaar.

Conclusie

Het afkopen van partneralimentatie kan dienen als alternatief voor de maandelijkse betaling.

Er zijn echter wel een aantal aandachtspunten waar rekening mee gehouden dient te worden. Het gaat hier zowel om de hoogte van het bedrag als de fiscale gevolgen.

Voel je vrij om dit bericht te delen met je klanten. Een bronvermelding wordt op prijs gesteld.

Over de schrijver
Berry heeft een achtergrond als financieel planner en zich van daaruit verdiept in de begeleiding bij scheiding. In 2017 werd hij verkozen tot financieel planner van het jaar. Als MfN familie-mediator en Geregistreerd EchtscheidingsAdviseur (RES) beschikt hij over een brede inhoudelijke kennis en jarenlange ervaring binnen de scheidingsbegeleiding. Daarnaast is hij als docent verbonden aan het kenniscentrum van De Scheidingsdeskundige en Educatie Online. Hij verzorgt daarbij opleidingsdagen voor advocaten, mediators en financieel professionals die betrokken worden bij het scheidingproces. Hiermee hoopt hij een bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteit van de scheidingsbegeleiding in Nederland.
Reactie plaatsen