Stiefouder

Stiefouder

De stiefouder is de man of de vrouw die gehuwd is met de moeder of vader.

De term stiefouder wordt vaak gebruikt voor de partner van de vader of de moeder.
Pas als er sprake is van een huwelijk/geregistreerd partnerschap is er juridisch sprake van een stiefouder.