An offer he can't refuse
24 november 2021 
1 min. leestijd

An offer he can't refuse

"I’m gonna make him an offer he can’t refuse." Het is een bekende uitspraak van Don Corleone in de film The Godfather.

Deze filmklassieker uit 1972 is mijn favoriet. Om die reden kreeg ik recent van Joyce een schilderij om in de praktijk op te hangen.

Bij het posten van een foto van dit schilderij reageerde een collega terecht dat The Godfather niet echt het beste voorbeeld is voor onderhandelingen tijdens een mediationproces.

Godfather

Uiteraard snap ik die opmerking. De wijze waarop Don Corleone ‘de onderhandeling’ voert zal geen basis vormen voor een gezonde toekomstbestendige relatie.

Toch is het zoeken naar ‘An offer you can’t refuse’ wel het ultieme doel van mediation.

En belangrijk voor de onderhandelingen die horen bij het beëindigen van een relatie. Je wilt jullie gezamenlijke verlies ten slotte zo eerlijk mogelijk delen.

Door de tijd te nemen goed te kijken naar de onderliggende belangen kan een uitkomst bereikt worden die voor alle betrokken partijen een win-win situatie oplevert.

In de mediationwereld is de ‘ruzie over de sinaasappel’ een treffend voorbeeld:
Twee vrouwen maken ruzie over een sinaasappel en komen er niet uit.

Het geschil aan de rechter voorleggen betekent dat de sinaasappel wordt toebedeeld aan één van beiden. Een klassiek voorbeeld van een win-verlies uitkomst.

Beide vrouwen kunnen ook, met tussenkomst van een bemiddelaar, werken aan een schikkingsvoorstel. Dit zal betekenen dat de sinaasappel bij helfte wordt gedeeld. Dit wordt door beiden waarschijnlijk gezien als een ‘verlies-verlies-uitkomst’.

Tijdens een mediationproces zal gezocht worden naar het onderliggende belang. Waarom wil een ieder per sé die sinaasappel hebben?

En wat blijkt? De ene vrouw wil het sap om te drinken. De ander de schil om de taart te bakken. Met deze kennis zal de ene vrouw de sinaasappel persen en daarna de schillen aan de andere vrouw geven. De uitkomst? Een win-win situatie.

Uiteraard is dit een nogal simplistisch voorbeeld. Maar het laat wel duidelijk de toegevoegde waarde van mediation zien. En is waardevol voor de toekomstige relatie. In jullie geval: jullie relatie als ouders.

Kies daarom bij het beëindigen van jullie relatie voor mediation bij Praktijk MOOS en werk een ‘An offer you both can’t refuse’.

Klik hier om contact op te nemen.

Over de schrijver
Berry heeft een achtergrond als financieel planner en zich van daaruit verdiept in de begeleiding bij scheiding. In 2017 werd hij verkozen tot financieel planner van het jaar. Als MfN familie-mediator en Geregistreerd EchtscheidingsAdviseur (RES) beschikt hij over een brede inhoudelijke kennis en jarenlange ervaring binnen de scheidingsbegeleiding.Daarnaast is hij als docent verbonden aan het kenniscentrum van De Scheidingsdeskundige en Educatie Online. Hij verzorgt daarbij opleidingsdagen voor advocaten, mediators en financieel professionals die betrokken worden bij het scheidingproces. Hiermee hoopt hij een bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteit van de scheidingsbegeleiding in Nederland.
Reactie plaatsen