Waar moet een mediator aan voldoen
Mediation
Joyce Ferket
Mediation
11/30/2020
2 min
0

Waar moet een mediator aan voldoen?

11/30/2020
2 min
0

Als het besluit is genomen om te gaan scheiden, begint de zoektocht naar de manier waarop je dit gaat regelen.

Er zijn diverse manieren:

  1. Je kan de scheiding zelf regelen
  2. Je kan een advocaat inschakelen
  3. Je kan contact leggen met je financieel adviseur of accountant
  4. Je kan een mediator inschakelen

Vanuit mijn rol als mediator beschrijf ik hier waar een mediator aan moet voldoen.

Geen beschermde titel

De titel ‘mediator’ is niet beschermd. Dit betekent dat iedereen zichzelf mediator kan en mag noemen. Tweede Kamerlid Van der Steur (VVD) heeft een initiatiefwetsvoorstel ingediend ter bevordering van mediation in het burgerlijk recht. Dit is echter nog een wetsvoorstel en een onderwerp wat al lang op de politieke agenda staat zonder noemenswaardige vorderingen.

MfN-registermediator

In Nederland kennen we de Mediators federatie Nederland (MfN). Dit is een kwaliteitslabel voor mediators. Om in dit register ingeschreven te worden moet de mediator de volgende stappen doorlopen:

  1. Basisopleiding volgen
  2. Theorie examen maken
  3. Praktijk examen afleggen

Indien alle drie de onderdelen met goed gevolg worden afgelegd, kan de mediator zich inschrijven in het MfN-register. De MfN-registermediator moet jaarlijks aan de PE-verplichting voldoen. Deze bestaat uit het volgen van inhoudelijke cursussen/masterclasses. Daarnaast moeten er jaarlijks een aantal intervisie-bijeenkomsten plaatsvinden.

Daarnaast kan een mediator zich ook verder specialiseren en een duidelijke richting kiezen wanneer hij/zij echtscheidingen begeleidt.

Specialisaties

Een mediator kan diverse specialisaties hebben.

Begeleiding kinderen

Er zijn ook mediators die zich specialiseren in de begeleiding van de kinderen en/of de rol van ouders in het scheidingsproces. Je kan hierbij denken aan een kindbehartiger of bijvoorbeeld een kindercoach. Vaak voeren deze mediators ook gesprekken met de kinderen zelf. Uiteraard uitsluitend wanneer zij dit wensen en zij de toestemming hebben van jullie als ouders.

Mediation in Breda. Uit elkaar als partners, samenwerken als ouders

Nederlandse vereniging van familie- en erfrechtadvocaten en scheidingsmediators (vFAS)

Voor de advocaat is er een aparte specialisatie, de vFAS. Advocaten met het keurmerk vFAS zijn gespecialiseerd in de begeleiding van (echt)scheidingen. Zij kunnen niet alleen optreden als advocaat (eenzijdig), maar ook als mediator (bemiddeling).

Register Financieel EchtscheidingsAdviseur (RFEA)

Voor scheidingsbegeleiders is er ook de opleiding tot financieel echtscheidingsadviseur. Anders dan de naam doet vermoeden, wordt in deze opleiding alle relevante juridische, fiscale en financiële kennis van het scheidingsproces behandeld. Uiteraard wordt ook behandeld hoe om te gaan met de emoties tijdens de scheiding. Dit is echter beperkt wanneer men dit vergelijkt met de opleiding tot (familie)mediator.

RFEA

Familie-mediator

De mediator kan een specialisatie opleiding doen tot familiemediator. In deze opleiding wordt ingegaan op inhoudelijke onderwerpen die betrekking hebben op een (echt)scheiding. Dankzij deze specialisatie kan de mediator beter een scheiding begeleiden. Met de inhoudelijke kennis kan hij/zij goede vragen stellen, zodat jij als cliënt op de juiste manier over de juiste zaken nadenkt.

Als een MfN-Registermediator de opleiding met succes heeft gevolgd krijgt hij/zij in het MfN-register de aantekening ‘accreditatie familiemediation’. Daarnaast mag de familiemediator na een aantal mediations te hebben gedaan zichzelf inschrijven bij de Raad voor de Rechtsbijstand. Vanaf dat moment kan de mediator ook werken op basis van een toevoeging (door de overheid vergoede bijstand).

Tot slot

Ik heb uitgelegd waar een mediator aan moet voldoen. Daarnaast heb ik uiteengezet welke specialisatie-opleidingen er zijn. In de praktijk zijn er nog veel meer specialisaties, maar bovenstaande zijn de meest voorkomende.

Wanneer je gaat scheiden en kiest voor mediation is het zinvol je te verdiepen in de achtergrond van de mediator. Welke opleiding(en) heeft hij/zij gedaan? Daarnaast is het ook relevant welke ervaring de mediator heeft. Kies op basis daarvan de mediator die past bij jullie behoefte en waarvan je het gevoel hebt dat hij/zij jullie kan helpen goede afspraken te maken.

Reacties
Categorieën