Wetsvoorstel Wet pensioenverdeling bij scheiding
19 januari 2024 
2 min. leestijd

Wetsvoorstel Wet pensioenverdeling bij scheiding

Zowel in 2007 als in 2017 is uitvoerig onderzoek gedaan naar de WVPS.

Hierin kwamen een aantal zaken naar voren:

  • De mogelijkheden zijn bij de meeste scheidende stellen niet bekend;
  • Er wordt zelden afgeweken van de verevening 50%-50%;
  • Slechts in 3% van de gevallen wordt conversie toegepast;
  • Slecht in 30%-50% wordt binnen twee jaar melding gedaan bij de pensioenuitvoerders;
  • De bekendheid van de mogelijkheden binnen de WVPS bij professionals is zeer beperkt.

Dit heeft ertoe geleid dat er een wetsvoorstel is gedaan om de afwikkeling van het pensioen bij echtscheiding aan te passen.

Het doel was om deze wet er 1 januari 2022 in werking te laten treden.

Met de komst van de Wet Toekomst Pensioenen per 1 juli 2023 is deze wet (voorlopig) uitgesteld tot 1 januari 2028.

Conversie als standaard

In de nieuwe wet komt er een koppeling tussen de pensioenuitvoerders en de Basisregistratie Personen (BRP).

Bij een inschrijving van een echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand krijgt de pensioenuitvoerder een melding.

Op basis van deze melding gaat de pensioenuitvoerder over tot het uitvoeren van conversie, tenzij de ex-echtgenoten binnen 6 maanden stukken overleggen waarin afwijkende/andere afspraken zijn overeengekomen. 

De helft van het tijdens de huwelijkse periode opgebouwde ouderdomspensioen en de helft van het tijdens de huwelijkse periode opgebouwde partnerpensioen worden omgezet in een zelfstandige aanspraak op ouderdomspensioen voor de tot verdeling gerechtigde echtgenoot. 

Over de manier waarop dit berekend wordt, wordt nog overlegd.

Afwijkende mogelijkheden

Met de komst van de nieuwe wet blijft het, net als bij de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (WVPS), mogelijk om af te wijken van de standaard wettelijke regeling.

De opties om af te wijken:

  • Afzien van de wettelijke verdeling;
  • Kiezen voor verevening in plaats van conversie (uitsluitend in uitzonderingssituaties die nader uitgewerkt moeten worden);
  • Verdeling van een andere periode kiezen. Dus ook de periode vóór het huwelijk betrekken in de conversie;
  • Kiezen voor conversie van een ander percentage van 50%.

Samenwoners

Bij alle wetsvoorstellen die betrekking hebben op het beëindigen van een relatie wordt de positie van de samenwoners (niet-gehuwden) onder de loep genomen.

En steeds opnieuw is de conclusie hetzelfde: deze wet is niet van toepassing voor ongehuwd-samenwonenden.

Dus ook in het geval van de Wet Pensioenverdeling bij scheiding.

Het doel is het voor ongehuwd-samenwonenden wel mogelijk te maken om het pensioen af te wikkelen conform deze wet.

Daarbij is het aan de pensioenuitvoerder of deze bereid is hier wel of niet aan mee te werken.

MijnPensioenOverzicht.nl

Sinds enkele jaren bestaat MijnPensioenoverzicht.nl

Het doel is de informatievoorziening voor pensioendeelnemers te optimaliseren.

Volgens het wetsvoorstel is het de bedoeling dat de effecten van een pensioenverdeling na scheiding, dus zowel voor het oudedagspensioen als het nabestaandenpensioen, zichtbaar worden op MijnPensioenOvericht.nl.

Dit geldt aansluitend ook voor afspraken die zijn of worden gemaakt binnen de huidige wet, de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (WVPS).

De verwachting is echter wel dat dit pas over enkele jaren gerealiseerd zal zijn.

Over de schrijver
Berry heeft een achtergrond als financieel planner en zich van daaruit verdiept in de begeleiding bij scheiding. In 2017 werd hij verkozen tot financieel planner van het jaar. Als MfN familie-mediator en Geregistreerd EchtscheidingsAdviseur (RES) beschikt hij over een brede inhoudelijke kennis en jarenlange ervaring binnen de scheidingsbegeleiding. Daarnaast is hij als docent verbonden aan het kenniscentrum van De Scheidingsdeskundige en Educatie Online. Hij verzorgt daarbij opleidingsdagen voor advocaten, mediators en financieel professionals die betrokken worden bij het scheidingproces. Hiermee hoopt hij een bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteit van de scheidingsbegeleiding in Nederland.
Reactie plaatsen