Behoeftigheid

Behoeftigheid

Men is behoeftig indien men zelf niet in het eigen levensonderhoud kan voorzien, dat wil zeggen indien men zelf daartoe de nodige middelen mist en die ook in redelijkheid niet kan verwerven.

De onderhoudsverplichting van (stief)ouders jegens hun minderjarige en jongmeerderjarige (dus tot 21 jaar) bestaat onafhankelijk van de vraag of er sprake is van behoeftigheid. Bij alle andere onderhoudsverplichtingen bestaat slechts een recht op alimentatie voor diegene die behoeftig is.