Tremarapport

Tremarapport

Het Tremarapport wordt ook wel het 'rapport Alimentatienormen' of 'Tremanormen' genoemd.

Eerste rapport

In 1997 verscheen het eerste Tremarapport van de Nederlandse  Verening voor Rechtspraak (NVvR).
De naam is ontleend aan 'Trema', het tijdschrift voor de rechterlijke macht.

Jaarlijkse publicatie

Het Tremarapport wordt jaarlijks gepubliceerd door de NVvR.

Doel Tremarapport

De wet zegt niets over de hoogte van kinderalimentatie en partneralimentatie. Om deze reden ontwikkelden rechters, vanuit de 'expertgroep alimentatienormen' de Tremanormen welke zijn verwekt in het Tremarapport.
Dit rapport is een richtlijn voor het vaststellen van de hoogte van kinderalimentatie en partneralimentatie en wordt in de rechtspraak toegepast.