Kindgebonden budget

Kindgebonden budget

Het kindgebonden budget is een maandelijks bijdrage welke ouders ontvangen naast de kinderbijslag.

Het kindgebonden budget is afhankelijk van het aantal kinderen, de leeftijd van de kinderen en het inkomen van de betreffende ouder/ouders.

Om recht te hebben op het kindgebonden budget dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:
  • Je hebt één of meer kinderen die de leeftijd van 18-jaren nog niet hebben bereikt;
  • Je ontvangt de kinderbijslag;
  • Jouw inkomen (evt. vermeerderd met dat van jouw toeslagpartner) instiet te hoog;
  • Je hebt de Nederlandse nationaliteit.
Het kindgebonden budget kan worden aangevraagd via de site van de belastingdienst.