Zorgkorting

Zorgkorting

Maakt men een berekening voor de kinderalimentatie, dan wordt aan de hand van de behoefte en draagkracht vastgesteld welk deel van de kosten van de kinderen de ouders dienen te voldoen.

Een deel van die kosten bestaat uit kinderalimentatie. Het andere deel bestaat uit de zorgkosten welke de alimentatieplichtige zelf dient voldoet, zoals boodschappen e.d.
Om dit deel te bepalen wordt er rekening gehouden met een zorgkorting.

Deze zorgkorting bedraagt bij:
  • Verblijf van de kinderen bij de alimentatieplichtige minder dan 1 dag: 5%
  • Verblijf van de kinderen bij de alimentatieplichtige 1 dag: 15%
  • Verblijf van de kinderen bij de alimentatieplichtige 2 dagen: 25%
  • Verblijf van de kinderen bij de alimentatieplichtige 3 dagen: 35%
De zorgkorting wordt berekend over het eigen aandeel van de ouders.

Wij schreven eerder een blog waarin wij uitleg geven over de berekening van de kinderalimentatie.