Kinderbijslag

Kinderbijslag

Wat is kinderbijslag?

Kinderbijslag is een bijdrage van de overheid in de kosten voor de kind(eren) tot 18 jaar. Kinderbijslag is onafhankelijk van het inkomen.

De overheid draagt met kinderbijslag bij aan de kosten van de kinderen. Je mag zelf kiezen waarvoor je de kinderbijslag gebruikt. Je mag deze tegemoetkoming ook gebruiken voor andere uitgaven dan die voor je kinderen. 

Kinderbijslag is een inkomensonafhankelijke bijdrage voor alle ouders

Voor wie is kinderbijslag?

Ouders die in Nederland wonen en/of in loondienst werken hebben meestal recht op kinderbijslag voor thuiswonende eigen kinderen, stief- en soms pleegkinderen onder de 18 jaar. Ook voor uitwonende kinderen tot 18 jaar kun je mogelijk kinderbijslag krijgen. Voor elk kind onder de 18 jaar krijg je een bedrag aan kinderbijslag. Als je een pleegvergoeding ontvangt voor je pleegkind dan heb je geen recht op kinderbijslag.

Hoeveel bedraagt de kinderbijslag?

Hoeveel kinderbijslag je krijgt is afhankelijk van het aantal kinderen dat je heeft. Kinderbijslag wordt eenmaal per kwartaal uitgekeerd. Je ontvangt het bedrag aan het eind van het kwartaal. Heb je meer kinderen? De bedragen worden dan bij elkaar opgeteld. Wordt je kind 6 of 12 jaar? Dan wordt het bedrag het eerstvolgende kwartaal verhoogd.

Voor actuele bedragen verwijzen wij naar MijnSVB.